Strona główna » Liceum » Języki » Łacina


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

1 2 3 deklinacja

DEKLINACJA 1N.ANCILLAG.ANCILLAED.ANCILLAEAcc.ANCILLAMAbl.ANCILLAV.ANCILLAANCILLAEANCILLARUMANCILLISANCILLASANCILLISANCILLAEDEKLI [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:19 , Wyświetleń: 2405 , Ocena: 33.71, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Ablativus absolutus (1)

Ablativus absolutus-jest składnią charakterystyczną dla j.łac.i jest to połączenie ablativu rzecz.lub równorzednej mu czesci mowy z ablativem partic.praes.act.- dla czynnoś [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:28 , Wyświetleń: 2402 , Ocena: 44.22, Głosów: 53, Autor: Mafej

Ablativus absolutus (2)

Ablativus Absolutus składa się z ablatiwu rzeczownika (liczebnika lub zaimka), a także z imiesłowu (participium). Dla czynności równoczesnej z czynnością orzeczenia "normal [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:49 , Wyświetleń: 2317 , Ocena: 51.83, Głosów: 47, Autor: majka100100

Accusativus cum infinitivi

A.C.I.Accusativus cum infinitivi(biernik z bezokolicznikiem)zd. dopełniaczowezd. PodmiotoweMARCUS PROPERATVIDEO MARCUM PROPERAREVerbu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:20 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 58.12, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Architektura i mitologia starożytnej Grecji

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świątynie były rozległe i okazałe to jednak Celli , czy [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:29 , Wyświetleń: 2893 , Ocena: 70.5, Głosów: 27, Autor: Michalk88

CONSECUTIO TEMPORUM

Treść w załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:22 , Wyświetleń: 2250 , Ocena: 37.4, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Carmina Burana

1. O Fortuna O Fortuna velut Luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem [...]

Dodano: 2008-12-12 00:01:22 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 25.75, Głosów: 94, Autor: majka100100

Coniuncitivs

Treść w załaczniku w postaci tabelki. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:21 , Wyświetleń: 2100 , Ocena: 24.05, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Coniunctivuas w zdaniach podzrzędnych

1. ZD. CELOWE I DOPEŁNIENIOWE- Stosujemy do con. temporum, ale może wystąpić tylko czynność równoczesna-Spójniki, po których wystepują często:+ut (uti)-aby, [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:17 , Wyświetleń: 994 , Ocena: 49.36, Głosów: 21, Autor: elkakida

Czasownik z łaciny

1.do dare dedi datum –dawac2.doceo docere docui doctum- uczyc kogos 3.scribo scribere scripsi scriptum – pisać4.erudio erudire erudivi eruditum – by [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:35 , Wyświetleń: 2201 , Ocena: 39.59, Głosów: 57, Autor: majka100100

Czasy (3)

Treść znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:23 , Wyświetleń: 2779 , Ocena: 22.4, Głosów: 130, Autor: Michalk88

Czasy (5)

Treść znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:23 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 18.56, Głosów: 150, Autor: Michalk88

Deklinacja 4 5

Treść znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:24 , Wyświetleń: 2371 , Ocena: 33.88, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Funkcje przypadka

GENETIVUS CHARACTESTICUSest + gen + infjest + cechą obowiązkiem + coś zrobićACCUSATIVUS DUPLEX (podwójny)mianowanie kogoś, wybieranie kogośapello + te(Ac [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:25 , Wyświetleń: 2491 , Ocena: 37.34, Głosów: 60, Autor: Michalk88

GRAMATYKA (1)

Dopisalem troche do poprzedniej pracy z gramatki lacinskiej :) [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:17 , Wyświetleń: 2592 , Ocena: 25.16, Głosów: 108, Autor: majka100100

Gramatyka łacińska

Praca znajduje się w załączniku - tableki [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:30 , Wyświetleń: 3449 , Ocena: 11.63, Głosów: 236, Autor: GOSIA288

Indicativus

Indicativus-tryby [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:44 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 26.14, Głosów: 83, Autor: elkakida

Indicativus Imperfecti Activi

Wzór odmiany czasu przeszłego, niedokonanego. Praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:22 , Wyświetleń: 2866 , Ocena: 13.71, Głosów: 219, Autor: tom

Indicativus perfecti activi

Wzory odmiany perfectum - praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:23 , Wyświetleń: 2920 , Ocena: 15.88, Głosów: 195, Autor: tom

Kolędy w języku łacińskim.

NASCITUR CUM CHRISTUS-Gdy się Chrystus rodziNascitur cum Christus et mundo apparet,Caeca nox fulgore radiante claret.Angeli in caelis visiCantant hymnum paradisi:< [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:27 , Wyświetleń: 2389 , Ocena: 48.29, Głosów: 62, Autor: majka100100

Koniugacja łacińska

Cała koniugacja znajduje się w załączniku w tabelce. Końcówki są kolorowe, co ułatwia nauczenie się tego paskudztwa :P [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:26 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 65.33, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Koniugacje

KONIUGACJA 1.APPELLO-wezwaćMUTO-zmienićINTERROGO-pytaćVOCO-wołaćLABORO-pracowaćDO-dawaćNARRO-opowiadaćCASTIGO-karcićPORTO-nosićAMO [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:27 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 20.62, Głosów: 132, Autor: Michalk88

PODSTAWY GRAMATYCZNE:CZASY,DEKLINACJE,KONIUGACJE,SŁÓWKA

W ZALACZNIKU [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:36 , Wyświetleń: 2044 , Ocena: 81.69, Głosów: 25, Autor: majka100100

Przymiotniki

Treść znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:32 , Wyświetleń: 2386 , Ocena: 23.04, Głosów: 123, Autor: Michalk88

Przysłowia łacińskie (1)

- "Absens carens"- nieobecny sam sobie szkodzi;- "Aequo pulsat pede" - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych);micos timere debet, quem multi timeut"- powinien [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:43 , Wyświetleń: 3127 , Ocena: 51.39, Głosów: 45, Autor: Mafej

Przysłowia łacińskie (2)

AAbsens carens - nieobecny traci, nieobecny sam sobie szkodziAb urbe condita - od założenia miastaAd futurum rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkęAmor om [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:45 , Wyświetleń: 2372 , Ocena: 54.86, Głosów: 35, Autor: Mafej

Sentencje

1.DURA LEX SED LEX- twarde prawo, lecz prawo2.nemo sine vitiis est - nikt nie jest bez wad.3.non est bonum esse hominem solum - nie jest dobrze człowiekowi być samemu.

Dodano: 2009-02-13 10:20:03 , Wyświetleń: 4499 , Ocena: 3.21, Głosów: 125, Autor: elkakida

Sentencje - różne

Aures multorum clausae veritati sunt.Uszy wielu są zamknięte na prawdę.Homines potius oculis quam auribus debet.Ludzie wierzą bardziej oczom niż uszom.Omnis ca [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:42 , Wyświetleń: 2372 , Ocena: 34.99, Głosów: 70, Autor: Mafej

Sentencje łacińskie (1)

40 sentencji łacińskich zaczerpnietych z podercznika dla lektoratow szkol wyzszych autorstwa O. Jurewicz, L. Wnniczuk oraz J.Żuławska (z poczatkowych 13 lakcji) - w załącznik [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:46 , Wyświetleń: 3208 , Ocena: 47.85, Głosów: 52, Autor: Mafej

Sentencje łacińskie (2)

Złote myśli "Ab ovo usque ad mala"Od jajek, do jabłek (od początku do końca - na ucztach rzymianie zaczynali od jaj, a kończyli na jabłkach)  "Ad [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:35 , Wyświetleń: 5033 , Ocena: 10.88, Głosów: 257, Autor: ew.la

Sentencje.

Ab alio exspectes, alteri quod feceris. Oczekuj od drugiego, tego co mu czynisz (Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.) Ab equis ad asinos. Z koni na osły (Z deszczu pod rynnaę.)

Dodano: 2008-12-10 12:27:16 , Wyświetleń: 4499 , Ocena: 22.61, Głosów: 112, Autor: majka100100

Składnia miast

Dokąd – quo?Skąd – unde?Gdzie – ubi?Deklinacja 1 Roma;ae Athenae;arumDeklinacja 2Corinthus;iDeklinacja 3Carthago Carthaginis

Dodano: 2008-10-17 19:44:33 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 32.44, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Stopniowanie

Treść znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:34 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 27.43, Głosów: 92, Autor: Michalk88

Strona bierna w przykładach (forma Ściągi)

Laudo,laudare,laudavi,laudatym-chwalic:1laudem2laudes,3laudet/1laudemus2ludetis3laudent/Con…1laudate2ludetis3laudetur/1laudemur2laudemini3laudentur//moneo,monere,monui,mo [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:29 , Wyświetleń: 2093 , Ocena: 61.74, Głosów: 34, Autor: Mafej

Supinum ppp

SUPINUMTemat + t + umORNATUMAPELLATUMROGATUMODMIANAAcc. Ornatum (po co? W jakim celu?)Abl. Ornatu (oznacza ograniczenie)PARTICIPIUM PERFECTI PASSIVI [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:35 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 19.62, Głosów: 108, Autor: Michalk88

Słówka (10)

Ancilla,ae- niewolnicaaqua,ae- wodaamica,ae- przyjaciółkaaltus- wysokiagricola,ae –rolnikager,agri- rola, poleagellus- małe poleagricultura,ae- [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:34 , Wyświetleń: 5065 , Ocena: 18.87, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Słówka (7)

Praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:34 , Wyświetleń: 2871 , Ocena: 20.49, Głosów: 124, Autor: Michalk88

Słówka - ściąga

Aequus,-a,-um-niewzruszony /ago,-ere,egi,actum-postępować z kimś / auris,auris-ucho /Dies,diei-dzień /labor,laboris-praca/mens,mentis-umysł,rozum /mos,moris-zwyczaj / Notu [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:29 , Wyświetleń: 12232 , Ocena: 3.58, Głosów: 118, Autor: Mafej

Słówka z XVIII-XX

Aliquid-coś Ante-przedtem,dawniejBellum,-i-wojnaBis-dwa razy,dwukrotnieCognosco,-Ere,cognovi-rozpoznac,dowiedziec sięCopia,-ae-oddzial wojskaDerideo,-ere, [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:29 , Wyświetleń: 2283 , Ocena: 35.35, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Tabelki koncówek

Singularis:deklin.IIIIIIIVVrodzajf(m)mnf,m,nm,fnf(m)N.aus, erumrozneusuesG.aeiisuseiD.aeoiuiueiAcc.amumumemumuemAbl.ao e, iuueVoc.ae, i, erumrozneus [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:36 , Wyświetleń: 2000 , Ocena: 32.25, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Ut obiectivum

Ut. Obiectivum-zd.okol.dopełnienia,rozp. Się od spójników:ut,uti,ut non-aby,by,żeby nie.W zdaniach okol.dopełnienia Coniunctivus stosujemy zgodnie z zasadą wystepującą [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:30 , Wyświetleń: 2076 , Ocena: 22.85, Głosów: 94, Autor: Mafej

Verba deponentia/semideponentia

niektóre verba deponentia, tabelka [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:00 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 97.67, Głosów: 11, Autor: elkakida

Ważniejsze przyimki w języku łacińskim

Ważniejsze przyimki łączące się z biernikiemAD =do, na, ku, przy (w kierunku)INTER = międzyINTRA =wśród, wewnątrzPROPER =z powoduPER =przez (o miejscu [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:20 , Wyświetleń: 3028 , Ocena: 12.09, Głosów: 267, Autor: pawlukewa

Wpływ łaciny na polszczyznę.

My, Polacy jesteśmy dziećmi narodu słowiańskiego, który ukształtował się na pograniczu dwóch odłamów kultury europejskiej: wschodniego i zachodniego. Wchodził nieraz w [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:51 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 69.88, Głosów: 31, Autor: Mafej

Wykaz sentencji łacińskich

Ab ovo usque ad mala. - Od jajka, aż do jabłka.Ama nos et vale. - Kochaj nas i żegnaj.Historia vitae magistra. - Historia nauczycielką życia.Littera docet, littera [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:03 , Wyświetleń: 2377 , Ocena: 48, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Zaimki

Treść znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:37 , Wyświetleń: 2396 , Ocena: 20.18, Głosów: 135, Autor: Michalk88

Zwroty

§Ab origina- od początku§Absolutum dominum- władza absolutna§A capite- na początku§Ad egzemplum- na przykład§Ad gustum- do smaku§Ad infinitum- do nies [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:58 , Wyświetleń: 3261 , Ocena: 18.69, Głosów: 139, Autor: Michalk88

infinitivus tabelka

praca w załączniku [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:01 , Wyświetleń: 1356 , Ocena: 52.93, Głosów: 26, Autor: elkakida

Łacina - DEKLINACJA III SPÓŁGŁOSKOWA

DEKLINACJA III SPÓŁGŁOSKOWAW deklinacji III spółgłoskowej temat otrzymujemy wyjątkowo z G. Singularis.MASKULINAN: -o, -or, -os, -er, -es (nierówno zgłoskowe), [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:16 , Wyświetleń: 3695 , Ocena: 11.7, Głosów: 256, Autor: pawlukewa

Łacina - DEKLINACJA III SPÓŁGŁOSKOWA z wyjątkami

DEKLINACJA III SPÓŁGŁOSKOWA W deklinacji III spółgłoskowej temat otrzymujemy wyjątkowo z G. Singularis. MASKULINA N: -o, -or, -os, -er, -es (nierówno zgłoskowe [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:34 , Wyświetleń: 4036 , Ocena: 11.33, Głosów: 261, Autor: pawlukewa

1 2


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Języki
Angielski Angielski
Francuski Francuski
Hiszpański Hiszpański
Łacina Łacina
Niemiecki Niemiecki
Rosyjski Rosyjski
Włoski Włoski


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?